Sorsakoski

Sorsakoski
Metallin jalostamisen pitkät kotimaiset perinteet

Sorsakoski on teollisuustaajama Leppävirralla Pohjois-Savossa. Sorsakoskella on pitkä teollinen historia, johon liittyvät puu, metallit ja vesivoima. Koskivoimaa on käytetty puun sahauksen energialähteenä ainakin 1700-luvun lopulta, jolloin everstiluutnantti Herman von Burghausen aloitti paikkakunnalla sahaustoiminnan. Joitakin vuosia myöhemmin hän perusti kosken varteen myös tiilitehtaan ja ratasmyllyn viljan jauhatukseen. 1800-luvun alkupuolella nämä laitokset siirtyivät Hackman & Co -kauppahuoneen omistukseen. Sorsakoskesta kehittyi 1800-luvun puolenvälin jälkeen yhtiömme sahaustoiminnan keskuspaikka, josta kauppahuoneen eri puolilla Itä-Suomea olevia sahoja johdettiin.

Hackmanin omistuksessa ollut sahalaitos paloi vuonna 1897 ja sen seurauksena sahaustoiminta Sorsakoskella loppui. Yhtiö omisti kuitenkin tuolloin myös vuonna 1891 perustetun aterimia ja teräskattiloita valmistavan tehtaan, josta alkoi alueella näihin päiviin asti jatkunut metallin jalostamisen perinne.